Oproep aan jongeren, ouders en organisaties in de jeugdhulp: neem deel aan het participatieproject Bandbreedte!

Jongeren rond een tafel aan het overleggen.

In september 2021 lanceert Opgroeien het project Bandbreedte, met in een eerste fase de focus op de sector jeugdhulp.

Bandbreedte wil inzetten op verbinding en verbreding van het aanbod naar kinderen, jongeren, gezinnen, pleeggezinnen en het netwerk, door niet alleen in real life maar ook online aanwezig te zijn. Dit zorgt letterlijk voor meer Bandbreedte, dus meer manieren om jongeren te ondersteunen en bredere wegen om bij jeugdhulp terecht te komen.

Kinderen, jongeren en hun netwerk zijn hiervoor het vertrekpunt. Wat willen zij en wat is voor hen ondersteunend? De komende jaren vraagt het project dan ook heel vaak de stem van kinderen,  jongeren, hun netwerk en ook van de hulpverleners. Daarom een oproep aan jongeren, ouders én organisaties in de Jeugdhulp

Gezocht: Minimum tien jongeren, ouders én jeugdhulporganisaties in Vlaanderen die zich willen engageren om de komende vier jaren mee te werken aan het participatieproject: “Tussen ons gezegd…  meer bandbreedte?”

Wat hebben wij nodig

 • Jongeren die goesting hebben om hun mening te geven via groepsgesprekken, online interviews of persoonlijke face-to-facegesprekken over online communiceren & samenwerken binnen trajecten en over apps;
 • Jongeren die goesting hebben om online zaken uit te proberen en hun kritische mening te geven;
 • Ouders, pleegouders en netwerkfiguren die goesting hebben om hun mening te geven via interviews, online meetings of face-to-facegesprekken over online communiceren & samenwerken binnen trajecten of over apps;
 • Ouders, pleegouders en netwerkfiguren die zin hebben om apps of tools uit te testen en hun kritische mening te geven;
 • Jeugdhulpverleners die goesting hebben om hun mening te geven via interviews, online meetings of face-to-facegesprekken over online communiceren & samenwerken binnen trajecten, en over apps, digitale tools …
 • Jeugdhulpverleners die zin hebben om apps of tools uit te testen en hun kritische mening te geven, en die kunnen aangeven waar zij het meeste nood aan hebben om dit te implementeren in hun dagelijkse praktijk.

Wat mag je van ons verwachten

 • Permanente terugkoppeling over de input en de stappen die gezet worden binnen het project Bandbreedte;
 • Toegang tot bepaalde applicaties en testtools;
 • Voor jongeren, ouders, pleegouders en netwerkfiguren voorzien we ook een vorm van bedanking na een bepaalde fase in de vorm van een geschenkbon;
 • Een aanbod voor hulpverleners om zich te verdiepen in bepaalde aspecten van online werken binnen hulpverleningstrajecten.

Hoe doe je mee?

 • Wil je je als jeugdhulporganisatie engageren voor het project Bandbreedte, meld je dan aan. Je wordt halfweg augustus gecontacteerd om eerste afspraken te maken.
 • Ben je een jongere binnen de jeugdhulp en zeg je nu al “Ja! Vraag maar raak want ik heb wel ideeën over online communiceren en het gebruik van apps in mijn traject”, schrijf je dan zeker in. We contacteren jou halfweg augustus.
 • Ben je een ouder of netwerkfiguur en zeg je nu al “Ja! Vraag maar raak want ik heb wel ideeën over online communiceren en het gebruik van apps”, schrijf je dan zeker in. We contacteren jou halfweg augustus.