Oproep kandidaatstelling integrale ketenaanpak welzijn-justitie-lokale besturen

Voeten

Wouter Beke (Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding) en Katrien Verhegge (administrateur-generaal van Opgroeien) lanceren een oproep m.b.t. integrale ketenaanpak welzijn-justitie-lokale besturen. Het project kadert binnen de extra ondersteuning voor initiatieven in het relancebeleid van de Vlaamse regering. Het doel is hiermee zich ontwikkelende en/of al bestaande initiatieven op het snijvlak welzijn-justitie in het werken met minderjarigen en jongvolwassenen bijkomend te ondersteunen en stimuleren.

Alle voorwaarden kan je vinden in de oproep. Kandidaturen moeten ingediend zijn voor 15 juni 2021.