Oproep lerende netwerken jeugdhulp - onderwijs

Twee meisjes waarvan één met potlood in een boek aan het schrijven is.

Een goede schoolloopbaan is een grote beschermende factor voor de algemene ontwikkeling van het kind. Voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties is vaak extra ondersteuning wenselijk om een vlotte schoolloopbaan te kunnen garanderen.

Opgroeien lanceert een oproep vanuit Jeugdhulp om te investeren in coördinatoren lerende netwerken jeugdhulp-onderwijs, die de verschillende jeugdhulp- en onderwijsactoren sterker verbinden in de aanpak tegen schooluitval. Samen met de coördinatoren Samen Tegen Schooluitval wordt de regionale samenwerking zo versterkt op een duurzame manier.