Oproep tot reconversievoorstellen

Mama die kijkt naar haar zoontje die terugkijkt. Beiden glimlachend.

Heel wat organisaties geven aan dat lopende beleidstrajecten en zorgstrategische profileringen zich niet makkelijk laten vertalen in hun huidige erkenningssituatie en vragen ruimte om een en ander te stroomlijnen.

De coronacrisis heeft het gevoel nog versterkt dat er op korte termijn, ook binnen de bestaande kaders en erkenningen, kansen liggen voor:

  • een betere dienstverlening aan het kind of de jongere,
  • een hogere arbeidsmotivatie en -tevredenheid bij medewerkers.

Daarom is een ambitieus, afgestemd en geïntegreerd kader uitgewerkt waar organisaties op vrijwillige basis voorstellen kunnen doen tot reconversie van hun dienstverlening - om via sociaal ondernemerschap in een gedeelde verantwoordelijkheid kwaliteitsvolle zorg op maat te organiseren. Innovatie, flexibiliteit en creativiteit staan daarbij centraal.

De oproep gaat over vier reconversiewerven:

  • in het kader van zorggarantie (dreigende) uithuisplaatsing jonge kind;
  • in het kader van gezinshuizen;
  • in het kader van het VIA-6-akkoord;
  • andere kansen om dienstverlening te optimaliseren.

De voorstellen kunnen zich ook tegelijk in meerdere werven situeren.

De rondzendbrief met oproep schept zo mogelijkheden om bestaande capaciteit en middelen te heroriënteren. Het vermeldt alle inhoudelijke details m.b.t. de vier reconversiewerven, de timing en de verdere aanpak.