Referentiekader voor NAFT-kwaliteit voorgesteld

Op 2 maart is het nieuwe referentiekader NAFT (naadloze flexibele trajecten onderwijs welzijn) officieel voorgesteld. 

Het referentiekader voor NAFT-kwaliteit tekent de verwachtingen voor een kwaliteitsvolle NAFT-begeleiding uit. Het is gebaseerd op de waardevolle inbreng van heel wat stakeholders, onder wie jongeren, NAFT-begeleiders, leraren, CLB-medewerkers, pedagogisch begeleiders van scholen en vertegenwoordigers van verschillende netwerkpartners. Dialoog, inspraak en (literatuur)studie stonden hierbij centraal. Het referentiekader is dan ook het resultaat van samenwerking tussen vertegenwoordigers van de NAFT-aanbieders, Opgroeien, het departement Onderwijs en de zorg- en onderwijsinspectie. 

Meer weten? Bekijk de presentatie.