Contact  |

Richtlijnen voorzieningen Jeugdhulp en CKG bij corona-uitbraak

Iemand die haar handen wast.

Er zijn richtlijnen opgesteld voor de residentiële voorzieningen Jeugdhulp en CKG voor het melden van en omgaan met een eventuele corona-uitbraak. De rondzendbrief bevat preventieve acties, de procedure die gevolgd moet worden bij een corona-uitbraak en de concrete stappen om in dergelijke situaties te zetten.

Om de situatie permanent op te kunnen volgen en, waar nodig, gepast en snel ondersteunende acties op te kunnen zetten, is een accurate monitoring noodzakelijk. Daarom is het belangrijk dat de voorzieningen nauwgezet blijven meewerken aan de dagelijkse bevraging. Enkel op die manier kan de prevalentie van (vermoedelijke) besmetting bij kinderen, jongeren en medewerkers in beeld blijven, om waar nodig onderbouwd structurele acties op te zetten. Intussen is er grote erkenning voor de bijzondere inspanningen die de voorzieningen en CKG elke dag leveren om ook in deze moeilijke tijden het recht op kansrijk opgroeien voor kinderen en jongeren mee te helpen realiseren.

Meer weten? Lees de rondzendbrief van 30 april.