Schrijf in voor de bootcamp Signs of Success

beeld bootcamp signs of success Opgroeien

In de zomer van 2024 organiseert Opgroeien een 4-daagse bootcamp Signs of Success, verspreid over juni en september. Deze wordt gegeven door trainers van de Nederlandse William Schrikker groep, vanuit de jeugdreclassering.

Wat is Signs of Success? 

Signs of Success is een procesmodel dat wil helpen om de jongere weg te leiden uit het crimineel milieu. Daarbij staat het proces van de jongere in zijn eigen sociale context centraal. De regie ligt bij de jongere, en bij diens netwerk.
 
Als professional gaan we coachend aan de slag en zetten we in op een constructieve werkrelatie, met actieve betrokkenheid van de jongere en de belangrijke mensen om hem of haar heen. 

Signs of Success beoogt meer herstel en minder recidive bij de jongere die betrokken is bij een delict. Dat betekent ook een meer succesvolle toekomst, met focus op het proces dat we samen met de jongere en diens context aangaan.

Het programma

De vierdaagse bootcamp zoomt in op: 

  • de basis van Signs of Success: de theoretische onderbouwing van het model
  • de desistance-theorie
  • de 8 fases van het procesmodel
  • het aan de slag gaan in casussen met partners

De training omvat - zowel plenair als in kleinere groepen - veel oefeningen met eigen casussen en ervaringen.

Voor wie?

Dit is een vierdaagse opleiding voor medewerkers OSD en partners in de jeugddelictketen, zoals de gemeenschapsinstellingen, delictgerichte contextbegeleiding, HCA diensten en lokale ketenaanpak. 
 

Wanneer en waar?

De vierdaagse bootcamp vindt plaats op 17 en 18 juni, én op 9 en 10 september, telkens van 9.30 tot 16.30 uur. Je moet deelnemen aan de vier dagen.

Interesse? Lees het volledige bericht.