Schrijf in voor de verdiepende sessie Signs of Success op 19 november

beeld signs of success opgroeien

Op 19 november 2024 organiseert Opgroeien een verdiepende sessie Signs of Success. Deze concentreert zich op jongeren met een licht mentale beperking in het kader van jeugddelinquentie. Trainers van de Nederlandse William Schrikker groep, vanuit de jeugdreclassering, zullen de sessie verzorgen.

Wat is Signs of Success?

Signs of Success is een procesmodel dat wil helpen om de jongere weg te leiden uit het crimineel milieu. Daarbij staat het proces van de jongere in zijn eigen sociale context centraal. De regie ligt bij de jongere, en bij diens netwerk.

We zetten in op een constructieve werkrelatie, met actieve betrokkenheid van de jongere en de belangrijke mensen om hem of haar heen. Signs of Success beoogt meer herstel en minder recidive bij de jongere die betrokken is bij een delict. Dat betekent ook een meer succesvolle toekomst, met focus op het proces dat we samen met de jongere en diens context aangaan.

Als professional gaan we coachend aan de slag. We gaan mee op ‘reis’ en wijzen de weg naar het vergroten van kansen op succes. Dat moet de jongere weg leiden van het plegen van delicten. Er wordt gestreefd naar veiligheid en succes, zowel op korte als lange termijn. Verandering moet daarom plaatsvinden op drie niveaus: het niveau van gedrag, van identiteit en van participatie in de samenleving.

Wat zal je leren?

De training leert je waarom jongeren met een licht mentale beperking een groter risico lopen om in aanraking te komen met het (jeugd)strafrecht. Je leert ook hoe je als professional deze jongeren begeleidt in hun proces om te stoppen met crimineel gedrag ('desistance').
 
De training omvat - zowel plenair als in kleinere groepen - veel oefeningen met eigen casussen en ervaringen.

Het programma

Dit is een opleiding voor medewerkers OSD van Opgroeien en partners in de jeugddelictketen, zoals de gemeenschapsinstellingen, delictgerichte contextbegeleiding, HCA diensten en lokale ketenaanpak. 
 

Wanneer en waar?

  • De training vindt plaats op 19 november 2024 van 9.30 tot 16.30 uur.
  • Adres: Opgroeien, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel (dichtbij het station Brussel-Zuid).

Kostprijs en inschrijven

Voor medewerkers Opgroeien
Inschrijven is gratis en kan via Vlimpers Leren.

Voor externe partners
De inschrijving kost 30 euro, lunch inbegrepen.
Schrijf in via het inschrijvingsformulier.
 
Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail met betaalinformatie en hoe je een factuur kunt aanvragen. Je inschrijving is pas volledig na ontvangst van het inschrijvingsgeld.

Als je met drie of meer collega’s van eenzelfde organisatie inschrijft voor de verdiepende sessie, is er een korting van 10% voor het totaalbedrag. Na de sessie wordt een creditnota opgemaakt en ontvangt de organisatie een restitutie. Let wel: alle collega’s moeten elk een factuur aanvragen.

Ben je ingeschreven maar kan je toch niet deelnemen

  • Je kan kosteloos annuleren tot 14 dagen voor de sessie. Doe dit via mail naar academie@opgroeien.be.
  • Annuleer je na die periode? Dan is er geen terugbetaling meer mogelijk van het inschrijvingsgeld. Wel kan je zonder meerkost een plaatsvervangende collega aanduiden tot één dag voor de sessie. Geef de gegevens van die collega door via mail aan academie@opgroeien.be.

Enkele dagen voor de verdiepende sessie Signs of Success krijg je nog een mail met praktische en inhoudelijke info.