Schrijf je in voor de studiedag contextbegeleiding Signs of Safety

banner uitnodiging studiedag contextbegeleiding SofS

In januari 2021 ging de module contextbegeleiding Signs of Safety - Veiligheidsplanning van start in de Vlaamse jeugdhulp. De module richt zich op het versterken van veiligheid in het netwerk van kinderen bij dreigende uithuisplaatsing. Dat had een belangrijke invloed op hoe er met gezinnen wordt samengewerkt en hoe partnerschap tussen hulpverleners vorm krijgt. Wetenschappelijk onderzoek bracht dat beter in kaart. Daartoe zijn 72 OSD-medewerkers, contextbegeleiders, leidinggevenden en gezinnen geïnterviewd en is de data uit 370 trajecten bestudeerd. 

Op 11 maart 2024 organiseren Opgroeien en Universiteit Gent, vakgroep orthopedagogiek, een studienamiddag in Brussel over dit onderzoek. De studiedag staat stil bij een aantal kernvragen, zoals:

  • Hoe wordt Signs of Safety internationaal geïmplementeerd?
  • Wat kunnen we hieruit leren voor de Vlaamse context?
  • Hoe geven Vlaamse organisaties contextbegeleiding Signs of Safety vorm en wat loopt daarbij goed en minder goed?
  • Welke impact hebben deze trajecten voor organisaties, hulpverleners en gezinnen?

Verder is er ruimte om te netwerken en ervaringen uit te wisselen.

Interesse? Schrijf je in via het formulier

Programma

12.30 uur

Onthaal met koffie 

13.00 uur

 Welkom en inleiding op contextbegeleiding Signs of SafetyNele Haedens
Beleidsmedewerker en projectleider, Opgroeien

13.15 uur

Bevindingen van het Vlaamse onderzoek naar het implementatieproces contextbegeleiding Signs of SafetyLana De Clercq
Doctor-assistent, Universiteit Gent

13.45 uur

What difference makes the difference? An international perspective

Mike Caslor 
SofS trainer en consultant

14.25 uur

 Op weg naar sterk partnerschap in veiligheid en zinvol meten, een Limburgs streekproduct

Veerle Stulens en Raf Van Hoof

Stafmedewerkers Opgroeien Limburg

14.40 uur

Netwerkmoment met koffiepauze 

15 uur

Bevindingen van het Vlaamse onderzoek naar de ervaren impactLana De Clercq
Doctor-assistent, Universiteit Gent

15.20 uur

Een bredere reflectie op het zichtbaar maken van impact in de jeugdhulp

Chris Swerts  

EQUALITY//ResearchCollective, HOGENT"    

15.45 uur 

Een praktijkverhaal: waar en hoe kan Signs of Safety een verschil maken?

Frank Bergen, contextbegeleider de Oever, en een papa en een mama, die een contextbegeleiding Signs of Safety-traject doorliepen

16.20 uur

Afsluiter: wat nemen we mee naar de toekomst?

Bram Antheunis

Beleidsmedewerker, Opgroeien

16.30 uur

Netwerkmoment met receptie