Terugkoppeling focusgroepen over kinderen in verblijf die terugkeerden naar huis tijdens de lockdown

Meisjes die op een bed springen

Door de COVID-19-maatregelen in het voorjaar van 2020 in de jeugdhulp is voor verschillende kinderen en jongeren met een indicatie verblijf beslist om hen tijdens de lockdown toch in hun gezin te laten verblijven. Deze uitzonderlijke situatie was een kans om te leren uit de vele inspanningen van velen, en om inzichten te verwerven over onze kijk op verblijf. In het najaar van 2020 werden daarom regionale (digitale) focusgroepen georganiseerd, waar zowel cliënten-vertegenwoordigers, voorzieningen als verwijzers, hun ervaringen, goede praktijken, aandachtspunten en aanbevelingen uitwisselden. Dat heeft geleid tot heel waardevolle inzichten. Daarnaast is ook input van andere bronnen (bijvoorbeeld IROJ-besprekingen, rapporten kinderrechtencommissariaat, een oefening van OSD m.b.t. veiligheidsplanning …) verwerkt. De resultaten zijn te vinden in de presentatie.

Met verschillende aanbevelingen kunnen de organisaties zelf aan de slag, andere linken aan lopende projecten binnen het ondernemingsplan van Opgroeien, en verschillende aanbevelingen willen we opnemen in gedeelde verantwoordelijkheid.

De komende maanden zullen de aanbevelingen uit deze oefening dan ook meegenomen worden in die projecten binnen het ondernemingsplan van Opgroeien en geven ze mee richting aan het geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid dat momenteel vorm krijgt. In het najaar zal duidelijker worden hoe we dit concreet zien. Ook binnen het VAPH wordt de input meegenomen in een ruimere evaluatie van ondersteuning aan personen met een handicap tijdens de voorbije coronaperiode.