Toekenningsronde PAB: bedrag gekend

Eind november zijn bijkomende budgetten aangekondigd voor de financiering van persoonlijke assistentiebudgetten (PAB’s) in 2017. Nu is ook bekend hoeveel budget er beschikbaar zal zijn. Voor heel Vlaanderen gaat het over 7.852.500 euro. Dat betekent dat de intersectorale prioriteitencommissies aan 200 à 250 minderjarigen een PAB kunnen toekennen.

Rekening houdende met de vraag van zowel contactpersonen-aanmelders als gezinnen om meer tijd te hebben om de priorchecklist in te vullen én de grote noden die een snelle toekenning van PAB vereisen, wordt de deadline aangepast. Alle ingevulde priorchecklisten moeten ten laatste op dinsdag 17 januari 2017 opgeladen zijn in het regiedossier van de betrokken jongere in INSISTO.

Alle contactpersonen-aanmelders van minderjarigen met een geldig indicatiestellingsverslag waarin PAB is opgenomen, krijgen hierover ook nog bericht.