Uitnodiging inspiratiemoment veilig verblijf

Puzzel

Op 28 oktober organiseert Opgroeien een netwerk- en inspiratiemoment rond veilig verblijf - een complex verhaal dat in zijn uitwerking heel wat uitdaging brengt. We kunnen het niet alleen en zullen samen de puzzel moeten leggen, over sectoren, disciplines en afdelingen heen. Deze dag raakt heel wat thema’s aan, waaronder het belang van samenwerking, gedeelde verantwoordelijkheid, een veilig leefklimaat, de verbinding met onderwijs, een kwaliteitsvolle diagnostiek en toeleiding, én nog zoveel meer. Panelgesprekken geven ook ruimte aan jullie inbreng. En uiteraard is er nadien een moment om elkaar na al die tijd weer te ontmoeten.

  Programma

  08u45: Onthaal

  09u15 Verwelkoming door Bruno Vanobbergen – algemeen directeur Opgroeien
  09u30 Een open participatiecultuur in een gesloten setting: een jongerenperspectief
  Cachet vzw
  10u00 Panelgesprek 1: ‘Veilig verblijf: een uitdagende vorm van hulpverlening die voor jongeren en hun families het verschil kan maken’
  Panel: Veerle Umans (Ligant Limburg), Peer Van der Helm (Hogeschool Leiden), Goedele Plovie (Van Celst), Bie Tremmery (kinderpsychiater), Ingrid Crabbe (Ouderspunt), Veerle Theuninck (Sint-Idesbald), Delphine Levrouw (Opgroeien), een ervaringsdeskundige
  Moderator: Niels Heselmans

  11u15: Pauze

  11u30 Veilig verblijf – onderwijs: beleid en praktijk
  Els Meert – Opgroeien, Recharge Mechelen
  12u00 Voorstelling eindrapport leefklimaat 1e leertraject
  Lisa Cardoen, academische werkplaats leefklimaat (AWL)

  12u30: Pauze

  13u30 Panelgesprek 2:  ‘Veilig verblijf: Wat is nodig voor een duurzaam perspectief en wie betrekken we?’
  Panel: Bie Tremmery (kinderpsychiater), Peer Van der Helm (Hogeschool Leiden), Chris Swerts (HoGent / doctoraal onderzoeker UGent), Julie Deganck, Klaartje Cops (Opgroeien)
  Moderator: Niels Heselmans
  14u45 Ondersteuning voor jouw voorziening op maat: Touché en Remember komen naar je toe
  Touché en Remember
  15u30 Slotwoord door Thierry Taverna - kabinet minister Beke

  15u40: Netwerkmoment

  Praktische info

  • 28 oktober, van 9u30 tot 16u30
  • Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel (zalen Amber – Emma - Ismaël)
  • Inschrijven via het formulier