Update richtlijnen voorzieningen Jeugdhulp bij (vermoedelijke) uitbraak COVID-19

Twee meisjes, zittend op de stoeprand

De richtlijnen voor de residentiële jeugdhulp bij het omgaan met een (mogelijke) COVID-19-besmetting zijn aangepast, in navolging van de beslissingen van het Overlegcomité, de evoluties in de test- en vaccinatiestrategie en de meest recente adviezen van Sciensano.

De rondzendbrief bevat:

  • een aantal preventieve acties die een residentiële voorziening kan ondernemen;
  • de te volgen procedure wanneer er een geval van (mogelijke) besmetting is;
  • de te nemen stappen bij een uitbraak.

De richtlijnen zijn afgestemd met de experten van zowel Opgroeien als Zorg en Gezondheid.

Meer weten?