Update richtlijnen voorzieningen Jeugdhulp en CKG bij corona-uitbraak

Coronavirus cellen onder een microscoop.

Ondanks alle inspanningen en deskundigheid is een uitbraak van COVID-19 in een voorziening voor Jeugdhulp niet uit te sluiten. Het is cruciaal in een dergelijke situatie snel en efficiënt te handelen, rekening houdend met de evoluties en updates van externe richtlijnen en adviezen. De update van 26 mei 2020 stelt daarom een aantal richtlijnen bij in het omgaan met (mogelijke) COVID-19-besmetting in de residentiële jeugdhulp. De rondzendbrief omvat meerdere delen:

  • deel 1: een aantal preventieve acties die een voorziening kan ondernemen;
  • deel 2: de te volgen procedure wanneer er één geval van (mogelijke) besmetting is;
  • deel 3: de concrete stappen die bij een uitbraak moeten worden gezet.

Verder omschrijft de rondzendbrief specifieke stappenplannen:

  • bijlage 1: aangepaste richtlijnen voor de -12-jarigen (vooral voor de jongste kinderen);
  • bijlage 2 stappenplan contactonderzoek bij een COVID-19-positieve minderjarige in een residentiële jeugdhulpvoorziening;
  • bijlage 3: stappenplan contactonderzoek bij een COVID-19-positieve medewerker in een residentiele jeugdhulpvoorziening.