Vanaf 8 juni uitbreiding fysieke contacten en huisbezoeken bij diensten Jeugdhulp

Jongen in een zwarte hoodie die zijn verhaal vertelt aan een consulent

Op 3 juni zijn de COVID-19-richtlijnen opnieuw in grote mate versoepeld. Dat heeft ook gevolgen voor de werking van de eigen diensten Jeugdhulp, met name van de ondersteuningscentra jeugdzorg (OCJ), sociale diensten jeugdrechtbank (SDJ) en ACT (intersectorale toegangspoorten en teams continuïteit).

Vanaf 8 juni kunnen deze diensten weer volwaardige face-to-facecontacten hebben met kinderen, jongeren en hun netwerk, of met professionele partners. De directe contacten kunnen plaats vinden op dienst, of bij de gezinnen thuis.

Specifiek voor OCJ en SDJ

De eerdere beperkingen inzake (essentiële) cliëntcontacten worden opgeheven. Het is weer mogelijk om alle nodige cliëntcontacten én contacten met professionele partners in elke procesfase te laten doorgaan, op kantoor of bij de gezinnen thuis.

Het getrapt systeem om voorrang te geven aan contacten op dienst, is niet langer van toepassing.  Face-to-facecontacten  – en zeker huisbezoeken – zijn nu eenmaal een cruciaal onderdeel  van de werking, en broodnodig voor het opbouwen van een werkrelatie met het kind of de jongere en zijn netwerk.

Uiteraard blijven de nodige preventie- en beschermingsmaatregelen inzake sociale distancing, handhygiëne en het gebruik van mondmaskers daarbij gelden.

Specifiek voor ACT (intersectorale toegangspoorten en teams continuïteit)

De eerdere beperkingen inzake (essentiële) cliëntcontacten worden opgeheven. Het is weer mogelijk om alle nodige cliëntcontacten én contacten met professionele partners in elke procesfase te laten doorgaan, op kantoor of op verplaatsing.

Het getrapt systeem om voorrang te geven aan contacten op dienst, is niet langer van toepassing. Fase 2- en fase 3-gesprekken, jeugdhulpregiegesprekken … kunnen dus weer plaatsvinden. Uiteraard blijven de nodige preventie- en beschermingsmaatregelen inzake sociale distancing, hygiëne en het gebruik van mondmaskers daarbij gelden.