Webinar over afzondering en fixatie in de Jeugdhulp

handen tegen luchtfoto

OPGELET: Dit webinar is intussen al achter de rug.

Op woensdag 27 april 2022 vindt een webinar plaats over de intersectorale richtlijn voor de preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de brede residentiële jeugdhulp. Het webinar is een initiatief van VAPH, Opgroeien, Departement WVG, Zorg en Gezondheid en Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin.

Achtergrond

Het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in de hulp- en zorgverlening aan kinderen en jongeren blijft een grote maatschappelijke bekommernis. Het heeft een sterke impact op de levenskwaliteit en houdt risico’s in voor de kinderen, jongeren én betrokken medewerkers.

De laatste jaren zijn heel wat (beleids)initiatieven ontwikkeld rond de preventie van vrijheidsbeperkende maatregelen in de brede jeugdhulp. Tegelijk is er meer aandacht voor een participatief en ontwikkelingsgericht woon-, leef, en werkklimaat in residentiële voorzieningen. Maar een duidelijk intersectoraal kader ontbreekt.

Daarom ontwikkelde SWVG – in opdracht van de Vlaamse overheid - een intersectorale richtlijn voor de preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de residentiële jeugdhulp. Naast de inbreng vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken - mensen- en kinderrechten, (ortho)pedagogie, klinische psychologie, verpleegkunde - zijn ook professionelen, en jongeren en ouders met ervaringskennis betrokken.

Richtlijn

Het resultaat is een richtlijn voor:

  • de residentiële voorzieningen uit de (forensische) jeugdhulp inclusief gemeenschapsinstellingen,
  • de zorg voor kinderen en jongeren met een handicap in multifunctionele centra,
  • de internaten met permanente openstelling,
  • de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren.

Het is een richtlijn met zicht op de toekomst die concrete handvatten biedt aan voorzieningen, hulpverleners én overheid. Preventie van afzondering en fixatie staat daarbij centraal. Met de richtlijn wordt een nieuwe stap gezet naar een onderbouwd beleid.

Na het webinar wordt de richtlijn, en het onderliggende onderzoek, gepubliceerd op de website van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Op basis hiervan kan de dialoog starten.

Meer weten?

Neem contact op met jole.louwagie@vlaanderen.be.