Zomerkampen in en buiten de voorzieningen Jeugdhulp

Een gekleurd jongetje kijkt glimlachend naar de camera, zijn bril staat een beetje wankel als hij op het klimrek klimt

Inspelend op de recente beslissingen rond de zomerkampen kunnen ook kinderen en jongeren in de jeugdhulp en in pleeggezinnen deelnemen aan zomerkampen. Uiteraard geldt hierbij de voorwaarde dat ze niet ziek zijn op het moment van vertrek of ziek zijn geweest in de vijf dagen voorafgaand aan het vertrek. Er zijn ook voorzieningen en diensten die zelf kampen organiseren voor de minderjarigen die ze opvangen of begeleiden, en in sommige gevallen ook voor de broers en zussen. De organisatie van dergelijke kampen is mogelijk, mits de richtlijnen uit het protocol zomerkampen of de richtlijnen omtrent dagaanbod/speelpleinwerking worden gevolgd.

De belangrijkste richtlijnen hierbij zijn:

  • op kamp organiseer je je in contactbubbels van maximaal 50 personen (zowel de kinderen als de begeleiding die meegaan);
  • hou vooral rekening met de richtlijnen over risicogroepen en zieke minderjarigen, en maak duidelijke afspraken over de te volgen stappen wanneer een kind op kamp ziek wordt;
  • let goed op de instructies voor respectievelijk -12-jarigen en +12- jarigen, en houd hier zoveel mogelijk rekening mee;
  • hanteer maximaal de hygiënische maatregelen.

Meer weten?