Extra 2,3 miljoen euro voor crisisjeugdhulp verdeeld

De crisisjeugdhulp wordt dit jaar versterkt met een extra injectie van 2,3 miljoen euro. Goed voor ongeveer 500 jongeren die bijkomend worden geholpen in een crisissituatie. De extra middelen zijn nu, na een oproep, verdeeld over de diverse initiatiefnemers over heel Vlaanderen.

Over crisisjeugdhulp:

De meeste crisissituaties in de jeugdhulp worden opgevangen in de dagelijkse werking van organisaties. Maar soms lukt het niet, is de hulpverlener ten einde raad of is er meer nodig dan wat hij kan bieden. Voor situaties waarin de reguliere hulp geen antwoord biedt – een vastgelopen traject, het plots wegvallen van een vertrouwde opvang, een acuut veiligheidsprobleem…. - is er een programma crisisjeugdhulp. Als een hulpverlener, magistraat of ook een ouder een crisissituatie wil aanmelden of meer informatie wenst in de omgang met een crisissituatie, kan hij telefonisch terecht bij regionale crisismeldpunten.

Er zijn zes crisismeldpunten in Vlaanderen. Deze zijn ingebed in de CAW’s, en 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar. Zij beluisteren de vraag en zoeken samen met de aanmelder naar een gepaste oplossing. Vaak is de aanmelder geholpen met een consult. Indien nodig kan het crisismeldpunt een mobiel (aan huis) of residentieel (verblijf) aanbod binnen het crisisnetwerk inzetten.

In 2017 noteerden de meldpunten 5.392 telefonische consults en werden er voor 3.373 jongeren een vraag gesteld binnen het crisisnetwerk.

Uitbreidingen

Er waren twee oproepen voor de uitbreiding: crisisbegeleiding (mobiel) en crisisverblijf met begeleiding (residentieel).

Crisisbegeleiding

De uitbreiding crisisbegeleiding mikt op 100 extra minderjarigen die op jaarbasis bereikt worden. Er is vooral gekozen voor ‘crisishulp aan huis’, waarbij een hulpverlener in een crisissituatie mee het gezin ondersteunt en terug op weg helpt om een uithuisplaatsing te vermijden. De capaciteit van de diensten voor crisishulp aan huis stijgt hierdoor van 582 naar 651, een stijging van 10%.

Overzicht van het toegekend aanbod crisisbegeleiding:

Antwerpen Crisishulp aan Huis De Aanzet (Emmaus)
Crisishulp aan Huis Cirkant
Crisishulp aan Huis De Matant (Emmaus)
Crisishulp aan Huis Vizier (OLO)
6
6
6
7
Brussel Crisishulp aan Huis De Cocon Vilvoorde 3
Limburg Crisishulp aan Huis vzw Daidalos 6
Oost-Vlaanderen Crisishulp aan Huis de Cocon 8
Vlaams-Brabant Crisishulp aan Huis De Cocon Vilvoorde
Crisishulp aan Huis vzw Sporen
CKG De Schommel
De Vuurvogel (OVBJ)
3
6
8
1
West-Vlaanderen Crisishulp aan Huis West-Vlaanderen 10
TOTAAL   70

De extra middelen voor crisisverblijf met begeleiding mikt op een uitbreiding met 20 plaatsen verblijf voor de netwerken crisisjeugdhulp. Daar kunnen jongeren tot maximaal twee weken verblijven. De uitbreiding betekent dus dat de netwerken op jaarbasis ongeveer 400 jongeren extra mee kunnen helpen.

De voorkeur werd gegeven aan het versterken van bestaand aanbod om de bestaande expertise te versterken. Er komt een uitbreiding in diverse werkvormen bij diverse partners. Hierdoor stijgt het verzekerd aanbod crisisverblijf van 79 naar 99 plaatsen, een stijging van 25%.

Overzicht van het toegekend aanbod crisisverblijf (met begeleiding):

Antwerpen CKG Zorgbedrijf Antwerpen
OOOC Elegast
OOOC De Grote Robijn (Emmaus)
OOOC De Kiosk
OBC Mastenhof (OLO)
OOOC Ter Heide
OOOC Kruislink
2
1
1
1
1
1
1
Brussel OOOC t Pasrel 1
Limburg vzw de Oever
OOOC Elkeen
1
1
Oost-Vlaanderen OOOC Morgenster (vzw Lia)
OOOC Amon
OOOC De Bries
1
1
1
Vlaams-Brabant CKG De Schommel
CKG Sloebernest (SVHG)
OOOC ’t Pasrel
1
1
2
West-Vlaanderen OOOC De Wijzer (02)
CKG Sint Clara
1
1
TOTAAL   20