Jo Vandeurzen gaat op bivak en doet oproep naar alternatieve vormen van agressiebeheersing in de jeugdhulp

Jo Vandeurzen die deelneemt aan bivak

Om de toenemende agressieproblematiek in onze jeugdhulpvoorzieningen aan te pakken, kondigde Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een mix van acties aan. Voor alternatieve vormen van agressiebeheersing trekt hij nu 1.000.000 euro uit.

Die mix van acties tegen agressie in de jeugdhulp bestaat uit investeren in extra personeel en in innoverende en aangepaste infrastructuur, maar ook in vorming en training in het omgaan met agressie. Na het inzetten van extra personeel en het recente initiatief met 20 miljoen euro investeringssubsidies de infrastructuur van de jeugdhulpvoorzieningen aan te passen, roept minister Vandeurzen het werkveld op om samen werk te maken van bijkomende en innoverende initiatieven rond agressiebeleid, training en vorming van personeel.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “We voorzien 1 miljoen euro die we de komende periode in overleg met de sector willen investeren in onze jeugdhulpvoorzieningen. Het kan gaan over goed onderbouwde ondersteuning bij agressiebeleid, vorming en training in bepaalde technieken, enzovoort. We rekenen daarbij op de creativiteit van onze mensen op het terrein.”

Aan de hand van een goed voorbeeld deed minister Vandeurzen vandaag inspiratie op bij een bivak van Wannes en Benjamin van ToGo4 (www.togo4.be), twee jonge wolven actief met kinderen en jongeren met gedragsproblemen. Zij zetten fysieke activiteiten op waarbij ze focussen op het verhogen van weerbaarheid en zelfvertrouwen bij de jongeren. Ze maken hierbij gebruik van psychofysieke methodieken zoals ‘Rots en Water’ en een ervaringsgerichte aanpak.

Wannes De Staelen (ToGo4): “Niet alleen  jongeren met gedragsproblemen, maar alle jonge mensen moeten correct leren omgaan met hun agressiegevoelens, gevoelens die iedere mens wel eens heeft of ooit zal hebben. In de mini-maatschappij die wij in de natuur creëren maken wij plaats voor iedereen en ieders problemen.”

Jo Vandeurzen: “We zullen bekijken hoe we samen met het werkveld dergelijke initiatieven die in Vlaanderen gegroeid zijn sterker kunnen verankeren en hoe ze elkaar kunnen inspireren.”