Pleegzorg Antwerpen wint Prijs van de Jeugdhulp met ‘jeugdrechtbank van de toekomst’

Pleegzorg Provincie Antwerpen wint de Prijs van de Jeugdhulp die dit jaar in het teken stond van participatie. Het winnend project heet ‘De jeugdrechtbank van de toekomst’ en vertrekt vanuit de vaststelling van pleegjongeren zelf dat de werking van de jeugdrechtbank vaak stresserend is. Daarom willen de jongeren zelf een toolbox met info ontwikkelen die hen bij staat bij het eerste contact met de rechtbank. Ze worden daarvoor als winnaar ondersteund met 10.000 euro.

De prijs van de jeugdhulp werd uitgereikt tijdens de ‘Dag van Jeugdhulp’ die dit jaar in teken stond van ‘participatie’. Het meer en effectiever betrekken van jongeren bij hun traject in de jeugdhulp is één van de centrale doelstellingen het decreet integrale jeugdhulp. Het beleid en het werkveld zetten er sterk op in. Bewijs daarvan zijn ook de 19 inzendingen voor de jaarlijkse Prijs van de jeugdhulp, het hoogste aantal tot nu toe.

De jury had de lastige taak om eerst 5 genomineerden te kiezen, daarna de finale winnaar. Uiteraard beslisten ook jongeren met ervaring uit de jeugdhulp mee. Het ingediende project van Pleegzorg Provincie Antwerpen haalde nipt de hoogste score.

Vanuit jongeren zelf

De jury looft unaniem het feit dat dit project ontstaan is vanuit problemen die jongeren zelf ervaren, dat ze zelf oplossingen zoeken en uitwerken, en eigenaar blijven van het proces. En dit voor een cruciaal thema dat van toepassing kan zijn voor alle jongeren die in aanraking kunnen komen met een jeugdrechtbank.

Woordenboek

Het project vertrekt vanuit de vaststelling van pleegjongeren dat de werking van de jeugdrechtbank vaak heel stresserend is en niet aangepast aan hun noden. Daarom willen ze een actieve toolbox ontwikkelen die hen bij staat bij het eerste contact met de jeugdrechtbank, met onder meer neergeschreven getuigenissen van meer ervaren pleegjongeren, een blik achter de schermen en duidelijke info vooraf. Ook een woordenboek zit mee in de doos, om de soms moeilijke begrippen en woorden die jeugdrechters hanteren, beter te kunnen verstaan. De doos zorgt ervoor dat jongeren meer voorbereid en met een veiliger gevoel naar de jeugdrechtbank kunnen gaan.

De jongeren zijn eigenaars en initiatiefnemers van het project, de uitvoerders zijn pleegjongeren tussen 12 en 18 jaar die onder toezicht staan of hebben gestaan van de jeugdrechter. Doelgroep voor de toolbox zijn jongeren die voor het eerst naar de jeugdrechtbank moeten gaan. Dit kan later uitgebreid worden naar alle jongeren onder toezicht van de jeugdrechter.

De andere genomineerden voor de juryprijs waren : CKG Open Poortje (Schilde) met het project ‘ Kid-OK-Kit’; Vzw Lia (Oost-Vlaanderen) met het project ‘Ervaringsdeskundige? Zoek ze op!’; Begeleidingscentrum Stappen en vzw Lejo (Gent): met het project ‘Camping Campot’ en tenslotte OOOC De Luwte – vzw Oranjehuis – vzw Lejo – Vzw Amon (West-Vlaanderen) met het project ‘Forta Kuné’

Publieksprijs

De publieksprijs, via een online stemming, werd gewonnen door Forta Kuné, een ervaringsgericht aanbod voor jongeren en ouders in ernstige conflictrelaties die vastgelopen zijn. Met als doel hen op een verbindende manier terug in beweging te brengen.

De winnaar van de publieksprijs krijgt kunstenaar Wouter Schoutteten voor één dag cadeau, in de vorm van een kunstproject op maat van de organisatie én met inspraak van de jongeren uit te werken.

De Dag van de Jeugdhulp is een organisatie van Jongerenwelzijn, Kind en Gezin, VAPH, Zorg en Gezondheid, Departement WVG en Departement Onderwijs en Vorming in samenwerking met de koepels Vlaams Welzijnsverbond, Som en JO-IN.

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, was aanwezig op de dag: “Meedenken en meedoen door jongeren was het kernwoord van deze dag van de jeugdhulp en dat blijkt ook uit de initiatieven die dit jaar meedongen naar de Prijs van de Jeugdhulp, een bekroning die uiteraard mee wordt gekozen door de jongeren zelf. Mijn felicitaties aan alle inzendingen en mag deze dag een verdere duw in de rug zijn om participatie door jongeren in de jeugdhulp verder te verankeren. We kijken ook vol verwachting uit naar de installatie van een cliëntforum voor de jeugdhulp dat momenteel in het Vlaams Parlement voorligt”.