Zorginspectie - Afzondering wordt weinig gebruikt in de onthaal-, observatie- en oriëntatiecentra en de proeftuinen

Er wordt weinig gebruik gemaakt van afzondering in de onthaal, oriëntatie en observatiecentra (OOOC) en de proeftuinen voor jongeren. Fixatie wordt helemaal niet toegepast. Dat staat vandaag te lezen in het rapport van Zorginspectie over vrijheidsbeperkende maatregelen in deze jeugdhulpvoorzieningen, erkend door Jongerenwelzijn.

Infrastructuur, personeelsomkadering, leefregels en het betrekken van de jongeren kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen en ontmijnen van agressie. Zorginspectie kon vaststellen dat OOOC en proeftuinen veel investeren in een preventieve cultuur, maar dat er een groot verschil is tussen de voorzieningen op het vlak van vrijheidsbeperkende leefregels. Afzonderen gebeurt weinig en in een grote minderheid van de geïnspecteerde afdelingen. Geen enkele afdeling hanteert fixatiemaatregelen. Er zijn verbetermarges op vlak van duidelijke afspraken over registraties en (cijfer)gegevens om analyses te doen of om het beleid inzake vrijheidsbeperkende maatregelen gedocumenteerd te evalueren.

Meer info kan je lezen in het persbericht.