De integriteit van kind en jongere in de jeugdsector - info ouders

Voor de Vlaamse overheid staat de fysieke, psychische en seksuele integriteit van elk kind en jongere voorop. De jeugdsector streeft ernaar om alle kinderen en jongeren een veilige en leuke vrije tijd te laten beleven.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media werkt hiervoor actief samen met de jeugdsector en experten. In hun beleid gaat vooral aandacht naar (cyber)pesten, agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag en verbaal geweld. Door een veilig klimaat te creëren, wordt geprobeerd om grensoverschrijdend gedrag van begeleiders of deelnemers te voorkomen en, waar nodig, gepast te reageren.

Daarvoor moet een beleid worden uitgetekend op drie niveaus, nl. kwaliteit, preventie en reactie. Jeugdorganisaties krijgen daarbij ondersteuning door Pimento, Tumult en De Ambrassade. Om erkend en gesubsidieerd te worden door de Vlaamse overheid, moeten zij:

  • een integriteitsbeleid voeren: elke organisatie neemt maatregelen om de individuele fysieke, psychische en seksuele integriteit van personen te bewaren en bevorderen;
  • een aanspreekpunt integriteit (API) aanduiden voor gevallen van grensoverschrijdend gedrag waarbij de individuele fysieke, psychische en seksuele integriteit van personen wordt geschaad.

Ben je als ouder op zoek naar: 

  • het aanspreekpunt integriteit bij een jeugdorganisatie? Je kan hiervoor terecht op de website van De Ambrassade;
  • informatie over en hulp of ondersteuning bij (cyber)pesten? Ga naar allesoverpesten.be;
  • meer info over integriteit? Neem een kijkje op de website van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.