De integriteit van kind en jongere in de jeugdsector - info voor jongeren

Voor de Vlaamse overheid staat de fysieke, psychische en seksuele integriteit van elk kind en jongere voorop. De jeugdsector streeft ernaar om jou een veilige en leuke vrije tijd te laten beleven.

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media werkt actief samen met de jeugdsector en experten, met vooral aandacht voor (cyber)pesten, agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag en verbaal geweld. Door een veilig klimaat te creëren, wordt geprobeerd om grensoverschrijdend gedrag van begeleiders of deelnemers te voorkomen en, waar nodig, gepast te reageren.

Daarvoor moet een beleid worden uitgetekend op drie niveaus, nl. kwaliteit, preventie en reactie. Jeugdorganisaties krijgen daarbij ondersteuning door Pimento, Tumult en De Ambrassade. Om erkend en gesubsidieerd te worden door de Vlaamse overheid, moeten zij:

  • een integriteitsbeleid voeren: elke organisatie neemt maatregelen om de individuele fysieke, psychische en seksuele integriteit van personen te bewaren en bevorderen;
  • een aanspreekpunt integriteit (API) aanduiden voor gevallen van grensoverschrijdend gedrag waarbij de individuele fysieke, psychische en seksuele integriteit van personen wordt geschaad.

Erkende en gesubsidieerde jeugd- en kinderrechtenorganisaties kunnen ook kadervorming voor vrijwilligers organiseren. De regelgeving bepaalt welke competenties een vrijwilliger moet hebben om een attest als animator te verkrijgen. Daarbij moet een animator ook de emotionele en fysieke veiligheid en integriteit van kinderen en jongeren waarborgen.

toetsenbord met help

Ben je als jongere op zoek naar:

  • het aanspreekpunt integriteit bij jouw jeugdorganisatie? Je kan hiervoor terecht op de website van De Ambrassade;
  • info over en hulp of ondersteuning bij (cyber)pesten? Ga naar allesoverpesten.be;
  • meer info over pesten, privacy, sexting, seks, #metoo, kindermishandeling, seksueel misbruik en integriteit? Neem een kijkje bij WATWAT.