Zorgbudget

Een minderjarige met een handicap kan in aanmerking komen voor een Zorgbudget. Dat maakt deel uit van de Vlaamse Sociale Bescherming. Dit geldt bv. voor: