Is er een vastgelegde inhoudstafel voor het kwaliteitsverslag?

Er is geen vastgelegd sjabloon of inhoudstafel voor het kwaliteitsverslag, maar er zijn enkele onderwerpen die minimaal moeten opgenomen worden in het verslag:

 • Visie op het kwaliteitsbeleid
 • Kerncijfers:
  • Bezetting
  • Benutting
  • Organisatie in cijfers: mogelijke relevante (gebruikers)gegevens en indicatoren.
 • Zelfevaluatie:
  • Scores groeiniveaus
  • Korte duiding bij en evaluatie van hieraan gekoppelde acties uit vorige kwaliteitsplanning, eventuele verbeteracties
 • Kwaliteitsplanning
 • Kwaliteitsthema

Meer informatie: Nota kwaliteit 27/01/2017.