Welke contacten moeten er precies geregistreerd worden?

Voor de manier waarop de registratie van de verschillende modules moet gebeuren verwijzen we naar de volgende teksten: