Decreet Integrale Jeugdhulp

De jeugdhulpverlening in Vlaanderen wordt tegen 2014 grondig hertekend. Het nieuw decreet integrale jeugdhulp zet de jongere centraal zodat hij, maar ook zijn ouders en hulpverleners makkelijker de juiste hulp vinden. Om dat te realiseren grijpt het decreet in op de organisatie en werkingsprincipes van de bestaande jeugdhulp. Zo moeten de verschillende jeugdhulpaanbieders hun aanbod op elkaar afstemmen en nog meer samenwerken met de jongere. Jeugdhulp moet voor iedereen bereikbaar, beschikbaar, begrijpelijk, betaalbaar en bruikbaar. Het decreet werd op 11 juni 2013 toegelicht en gestemd in de Commissie Welzijn.