Getuigenis gezin CKG

“Samen gezocht naar de krachten in het gezin”

Een moedige getuigenis van een mama en haar zoon. Thuis verliep het niet zoals verwacht en ze zocht hulp bij een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning. Samen gingen ze op zoek naar de positieve krachten. Het gezin wordt nu ondersteund, maar heeft vooral geleerd om zelf positiever de uitdagingen aan te gaan.

Elk Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning richt zich op gezinnen met kinderen van 0 tot en met 12 jaar, met bijzondere aandacht voor 0-6jarigen, die een hulpvraag stellen.  Belangrijk is het perspectief. De situatie in het gezin moet van die aard zijn dat er nog verbetering mogelijk is. Ook het preventieve karakter van de hulpverlening kenmerkt de ondersteuning. In samenwerking met het CKG wordt ernaar gestreefd om escalatie of crisis binnen het gezin te voorkomen. Ook hulp aan gezinnen met kinderen in acute crisissituaties en bij maatregelen van hoogdringendheid, met name waar onmiddellijk een oplossing nodig is, zijn een opdracht/doel voor het CKG.

Meer weten over de CKG’s? Neem een kijkje op de website www.ckg.be.