Getuigenis gezin private voorziening

“We hebben geleerd opnieuw te communiceren met elkaar”

Een moeder heeft het moeilijk met het gedrag van haar dochter. Conflicten stapelen zich op tot het niet meer verder kan. Een crisisbegeleiding door een private voorziening biedt een oplossing. Via positieve methodieken wordt het contact opnieuw hersteld. Samen letterlijk op de tandem. Samen in een tentje slapen. Het vertrouwen groeit en de band is er sterker op geworden.

De methodiek van positieve heroriëntering vertrekt vanuit de hele context van een jongere (school, familie, werk …). Iedereen wordt op een invoelende en efficiënte manier beluisterd. In de familiecirkel, die op individuele assessments volgt, wordt het probleem vanuit ieders standpunt en door de betrokkenen zelf toegelicht. Iedereen heeft het recht gehoord te worden, mee te spreken en te oordelen vanuit de eigen (geraakte) positie over wat er moet gebeuren in de toekomst. Er wordt gepeild naar ieders verantwoordelijkheid en inzet. Dat resulteert in een gezamenlijk plan van aanpak en engagement.