Getuigenis jongere CLB

‘Ik ben veel zekerder en socialer geworden’

Deze jongen heeft al zijn moed bij elkaar geraapt om luidop te zeggen dat hij wordt gepest en gaat hiermee naar het CLB. Samen met de CLB-medewerker wordt bekeken welke problemen er zijn, wat er goed loopt en welke acties kunnen ondernomen worden om het pestprobleem aan te pakken. De jongen stemt in met een cursus Rots & Water en wordt doorverwezen door de CLB-medewerker. Hij staat nu stevig in zijn schoenen en weet zijn krachten positief te gebruiken. Met een nieuw zelfvertrouwen hoopt hij nu zelfs ooit schrijver te worden. #jeugdhulp

Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).  Een CLB werkt op vraag van leerlingen, ouders en school en kan helpen bij de aanpak van verschillende problemen die zich situeren op het domein van het leren en studeren, de onderwijsloopbaan, het psychische en sociaal functioneren. Ook op het domein van de preventieve gezondheidszorg neemt een CLB een aantal opdrachten op.

Rots & Water  is een psychofysieke training voor jongeren en kinderen. Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden, welzijn en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag.