Getuigenis jongere JAC

‘Ik beschouw mijn hulpverlener als mijn tweede moeder’

Wanneer je je niet meer thuis voelt bij je eigen familie, vergt het veel moed om op zoek te gaan naar hulp. Dankzij het Jongerenaanbod van het CAW (JAC) en een traject begeleid zelfstandig wonen heeft deze jonge vrouw het heft in eigen handen genomen. Ze voelt zich gesteund en weet dat ze nog veel in haar mars heeft. #jeugdhulp

Het JAC helpt jongeren met al hun vragen en problemen. Jongeren met problemen thuis, die zelfstandig willen wonen, vragen hebben over seks, slachtoffer zijn van geweld of misbruik, geldproblemen hebben, vragen hebben over drugs of over pesten,... Het wil jongeren die het moeilijk hebben de steun geven om zelf terug verder te kunnen. Het wil de mogelijkheden van jongeren versterken. Het JAC maakt deel uit van het CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk, die erkend en gesubsidieerd worden door het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.