Getuigenis jongere met een handicap

'Zonder ondersteuning, zat ik hier nu niet’

Een fysieke beperking betekent niet dat je niet mag dromen. Op Sint-Jozef krijgt deze jongeman een goede opleiding en voldoende ondersteuning om net zoals zijn leeftijdgenoten het beste van zichzelf te geven. Dankzij de mogelijkheden die hij krijgt, durft hij te dromen over verre reizen en een interessante job. #jeugdhulp

DVC Sint-Jozef vormt als dienstverleningscentrum samen met 6 scholen voor buitengewoon onderwijs het Sint-Jozefinstituut. Samen bieden ze op een maatschappelijk verantwoorde wijze kwalitatieve zorg en onderwijs aan de gemeenschappelijke doelgroepen.

DVC Sint-Jozef is ook erkend als een multifunctioneel centrum (MFC). Een MFC richt zich tot personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) die nood hebben aan specifieke ondersteuning. Een multifunctioneel centrum biedt begeleiding, dagopvang, verblijf. Een aantal gespecialiseerde centra bieden ook diagnostiek en intensieve behandeling. Voor ondersteuning van een multifunctioneel centrum is een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort van het agentschap Jongerenwelzijn nodig. MFC’s worden erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap.