Getuigenis pleeggezin

“De relatie met de biologische ouder is veilig”

Ieder gezin is uniek. Zo ook dit koppel dat hun huis en hart hebben opengesteld voor pleegkinderen. Ze delen blije en triestige momenten. Ze waarderen sterk de ondersteuning van de pleegzorgdienst, die informeert en bemiddelt. Waardoor ook de relatie met de biologische ouders veilig kan zijn.

Een pleeggezin is een warme, doeltreffende oplossing. Pleegouders vangen in hun gezin kinderen of volwassenen op die door een ernstig probleem niet in het eigen gezin of zelfstandig kunnen wonen. De opvangperiode varieert van kort tot meerdere jaren. Vijf provinciale pleegzorgdiensten, erkend en gesubsidieerd door agentschap Jongerenwelzijn, ondersteunen pleegkinderen, pleeggasten, pleeggezinnen, gastgezinnen, ouders en familie. Pleegzorg Vlaanderen brengt iedereen samen rond de tafel om pleegzorg te verbeteren en te versterken.