Integrale jeugdhulp

De jeugdhulpverlening in Vlaanderen wordt tegen 2014 grondig hertekend. Dat besliste de Vlaamse Regering vrijdag 1 maart 2013 bij het goedkeuren van het ontwerpdecreet integrale jeugdhulp. Het decreet is een gezamenlijk initiatief van ministers Jo Vandeurzen en Pascal Smet. Uitgangspunt is dat elke jongere die een hulpvraag heeft, zo snel mogelijk en op een éénduidige manier passende hulp moet krijgen.