De Ideale Wereld stelt voor: het Diagnostisch Outreachteam Trawant

logo trawant diagnostisch outreachteam

OOOC Ter Heide, OLO-Rotonde en OBC Jeugdzorg Ter Elst bundelden hun krachten om een vraaggestuurd diagnostisch outreachteam te vormen voor kinderen en jongeren in residenties of pleegzorg.

Residentiële partners en pleegzorgers uit de regio Trawant kunnen hier beroep op doen voor zowel specifieke als brede diagnostische vragen.

  • Vermoedt je team of pleeggezin dat er meer aan de hand is met een jongere en kan kortdurende diagnostiek verhelderend zijn?
  • Loopt je team of pleeggezin vast op het gedrag van een jongere?
  • Blokkeert de samenwerking met het netwerk de ontwikkeling van de jongere?

Via deze weg hopen we kinderen en jongeren snel verder te kunnen helpen en residentiële teams en pleegzorgers te ondersteunen en weerbaarder te maken. Zo kunnen ze kinderen en jongeren blijven vasthouden, ook als het moeilijk loopt.

We werken samen met PANGG 0-18, waardoor zij verdere opvolging kunnen voorzien, indien dit wenselijk is. Dit innovatieve project brengt ons een stapje dichter bij een echt integratieve diagnostiek in de jeugdhulpverlening.  

We bieden de mogelijkheid aan om bij jullie voorziening langs te komen, ons voor te stellen en met elkaar kennis te maken. 

Meer info