Lerende netwerken

Wanneer botst een organisatie op de eigen grenzen? Wat hebben kinderen en jongeren nodig om zich goed te voelen in de leefgroep, en zich weer ten volle te ontwikkelen? Hoe kan je dat als organisatie realiseren, met zorg voor jouw medewerkers? …

Deze vragen stelt elke organisatie zichzelf. Tegelijk wil het lerend netwerk deze oefening ook samen maken. Residentiële voorzieningen delen hun leerervaringen omdat het antwoord ook in samenwerken ligt. Om te leren van elkaar, maar elkaar ook uit te dagen om verder te denken en te blijven groeien.

Leren van elkaar is niet beperkt tot de residentiële voorzieningen. Ook andere organisaties - met expertise in meer laagdrempelige hulp, het ondersteunen van andere levensdomeinen of het opzetten van trajecten - kunnen hun kennis bijdragen.  

Verwachtingen

Veel organisaties buigen zich al actief over bovenstaande vragen. We willen dit graag een extra impuls geven. De lerende netwerken:

  • vertrekken vanuit wat al gedaan is, als organisatie of in een samenwerkingsverband met partners.
  • gebruiken de gezamenlijke kennis en expertise om de volgende stap te bepalen, als organisatie en/of als netwerk.

De partners van het lerend netwerk zijn constructief kritisch en dagen elkaar uit om verder te blijven groeien naar gedeelde verantwoordelijkheid voor kinderen en jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen verblijven.   

Een lerend netwerk vraagt een extra investering die proces- en beleidsmatig wordt ondersteund. Het is belangrijk dat elk netwerk en alle organisaties in het netwerk stappen zetten. Wat die stappen juist zijn, kan het netwerk zelf bepalen. Ook kan elk lerend netwerk zijn scope zelf kiezen, binnen de oproep en rekening houdend met de mogelijkheden van elke partner. 

Ondersteuning

De lerende netwerken kunnen rekenen op een procesondersteuner van iDROPS. Deze procesondersteuners en de trekkers in elke regio bereiden de opstart van het lerend netwerk voor en zorgen voor een vlotte start. iDROPS blijft tot eind 2023 het leerproces procesmatig ondersteunen. De partners zelf zijn de inhoudelijke experten om samen de leeracties vorm te geven.