Drempelgroep

De complexiteit van de jeugdhulp blijkt vaak de reden voor een moeilijke samenwerking tussen partners. Samen met de inhoudelijke oefeningen in de regio’s gaat de drempelgroep na welke aanpassingen aan de regels kunnen zorgen voor een betere samenwerking.

Er zijn erg veel kleine en grotere drempels. We pakken er zoveel mogelijk aan, in volgorde van de drempels waar jeugdhulpaanbieders op botsen doorheen het project.

De drempelgroep die deze oefening uitwerkt, bestaat uit beleidsmedewerkers van de verschillende sectoren (Opgroeien, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap VAPH en het Agentschap Zorg & Gezondheid) en heeft bilaterale contacten met de FOD Volksgezondheid.

Bots jij op een drempel? Heb je een vraag of opmerking? Laat het weten via idealewereld@opgroeien.be.