Fase 2 decreet jeugddelinquentierecht in voege

voetballende jongens in de GI

Op 1 maart 2023 is de tweede – en laatste - fase van het decreet Jeugddelinquentierecht in werking getreden. Concreet betekent dit dat jongeren in verontrustende situaties niet langer geplaatst worden in een gemeenschapsinstelling. Dat kan alleen nog voor jongeren tussen 12 en 18 jaar die een delict hebben gepleegd, of hiervan worden verdacht.

 

 

Gemeenschapsinstelling De Grubbe werkt nu als oriëntatiecentrum. Alle jongeren voor wie een jeugdrechter een verblijf in een gesloten instelling nodig acht, komen eerst daar terecht, voor maximaal 1 maand. In die periode wordt een inschatting gemaakt over de nodige acties om het risico op recidive te beperken. Daarna kunnen de jongeren eventueel in een van de vijf andere campussen van de gemeenschapsinstellingen geplaatst worden.

De voorbije jaren stonden in het teken van een grondige voorbereiding en het ontwikkelen van duidelijke forensische trajecten voor jongeren die een delict hebben gepleegd. Belangrijke inzichten hierbij waren bijvoorbeeld duidelijkheid, rechtszekerheid, verantwoordelijkheid, participatie, herstel, verbinding, contextgericht, gedeelde trajecten, aanklampend en loslaten, competenties en schoolse vaardigheden, netwerken en lokale partners, zorg, betrokkenheid en vertrouwen.

"We zijn geen zijspoor waar jongeren geparkeerd worden na ernstige feiten, maar een motor voor heldere tussenstappen, met een positief effect op hun slaagkans in een toch complexe maatschappij” – Magda Massoels, afdelingshoofd afdeling Gemeenschapsinstellingen

Voor jongeren in verontrustende situaties die niet langer geplaatst kunnen worden in een gemeenschapsinstelling, is een nieuw aanbod ontwikkeld: veilig verblijf. Meer daarover kan je lezen op de website.