Getuigenissen Signs of Success - bekijk de inspiratiesessie

beeld webinar

Op 24 mei vond een inspiratiesessie over de implementatie van Signs of Success plaats. In het kader van het nieuwe jeugddelinquentiedecreet gaan de sociale diensten jeugdrechtbank aan de slag met dit procesmodel. Zo willen ze samen met jongeren die een delict pleegden en hun netwerk kracht- en oplossingsgerichte trajecten uittekenen. Tijdens de webinar zijn een aantal praktijkvoorbeelden toegelicht en kwam ook het verdere implementatieproces aan bod. Centraal staat het bundelen van krachten vanuit de expertise van elk een, om zo te komen tot trajecten op maat en op het tempo van de jongeren. Er waren 164 deelnemers aan het webinar – onder wie medewerkers van de ondersteuningscentra jeugdzorg (OCJ), sociale diensten jeugdrechtbank (SDJ), gemeenschapsinstellingen, voorzieningen Jeugdhulp en andere partners. Het webinar gemist? Bekijk de opname.

Peter Casteur, projectleider implementatie decreet jeugddelinquentierecht

“Partnerschappen staan centraal bij Signs of Success. Dat is belangrijk, wetende dat in trajecten rond jeugddelinquentie heel wat diensten betrokken zijn. Denk maar aan parket, CLB, SDJ, HCA-diensten, gemeenschapsinstellingen, kinder- en jeugdpsychiatrie … Uit onderzoek blijkt dat zowat de helft van de jongeren die een jeugddelict hebben gepleegd, te maken heeft met 7 à 12 organisaties. Dat toont het belang van verbinding tussen alle betrokken actoren.”

Nadine Aerts, beleidsmedewerker OSD

“De keuze voor het procesmodel Signs of Success vloeit voort uit het nieuwe decreet Jeugddelinquentierecht. Dat bepaalt een aantal accenten, zoals het belang van herstel ten aanzien van het slachtoffer en het belang om de jongere verantwoordelijkheid te geven in zijn eigen traject. Daarbij spelen de sociale diensten jeugdrechtbank een cruciale rol. Zo willen we drie zaken bekomen: meer herstel, minder recidive en meer succes. Als professional ondersteunen en motiveren we de jongere om goed te maken wat in het verleden fout is gelopen. De jongere is meer dan iemand die een delict heeft gepleegd.”

Floor Devos, consulente SDJ, over haar ervaring met een 13-jarige die een jeugddelict heeft gepleegd en uit een verontrustende leefsituatie komt

“Hij minimaliseerde de feiten. Ik heb de tool ‘Ik stop ermee’ gebruikt om met hem in gesprek te gaan. Dat gaf hem de kans zijn verhaal te doen. Daaruit bleek dat hij worstelde met zijn zelfbeeld en identiteit, en heel gevoelig was voor groepsdruk. Hij kon geen emoties uiten, zag geen toekomst. Dankzij de tool ging het gesprek niet over de feiten maar over hem. Hij werd gezien als persoon. Dat bleek ook bij het gesprek iets los te maken. Nadien gaf hij aan nog zaken mispeuterd te hebben, waarvan we op dat moment nog niet wisten. Dus dat toont dat hij zich veilig voelde om te praten. Echt luisteren en jongere erbij betrekken, is heel erg nodig: het is zijn verhaal en zijn traject.”

Saartje Marien (SDJ Tongeren), Maarten Geraerts (project Fix van stad Genk), Jelte Appelen (delictgerichte contextbegeleider De Wiekslag) passen samen Signs of Success toe bij een jongere die meerdere drugs- en gewelddelicten pleegde

“Het werd een hobbelig parcours want dan bleek hij plots weer een weekend spoorloos, werd er weed gevonden in zijn jaszak, is hij als 16-jarige betrapt achter het stuur van een wagen … Maar stap voor stap ging het toch vooruit. De bezorgdheid bleef wel groot want hij bleek erg beïnvloedbaar door zijn omgeving. Van in het begin is sterk ingezet op transparantie en open communicatie, met alle hulpverleners en met de jongere en zijn context. Het geeft de meeste kans op succes op lange termijn als alle actoren mee in het bad stappen. Onze sterkte is ons pallet aan hulpverlening. Niets is zaligmakend, soms is het ene aspect belangrijk en dan weer het andere. Bouwen aan een duurzaam netwerk geeft ons meer vertrouwen in de toekomst. Signs of Success gaat niet over het voorkomen van problemen maar ze oplossen. Ze zullen nog problemen op hun weg krijgen, het is belangrijk voor hen om te leren hoe ze dat kunnen aanpakken. Het is een hobbelige weg geweest, maar het engagement om constructief samen te werken bleef altijd groot.”

De volledige getuigenissen zien? Meer weten over Signs of Success? Bekijk de opname van de inspiratiesessie.