Ideale wereld Trawant zet 2023 in

foto jong meisje

Ideale wereld Trawant kijkt reikhalzend uit naar het nieuwe jaar om een aantal nieuwe ideeën uit te proberen.

  • De projectleider dagbesteding zal vanaf februari helpen om de dagbestedingsopties in de regio in kaart te brengen, en een regionaal afstemmingsteam onderwijs-jeugdzorg op poten zetten.
  • Verschillende diagnostische diensten bundelen hun krachten om een vraaggestuurd diagnostisch outreach team te vormen. Residentiële partners uit de regio Trawant kunnen hier beroep op doen, voor zowel specifieke als brede diagnostische vragen.
  • We maken werk van een gedragen visie rond beroepsgeheim. Hoe gaan we correct en respectvol om met vertrouwelijke gegevens, in samenwerkingen tussen verschillende sectoren en met het eigen netwerk?

We namen in december ook de tijd om terug te blikken. Op basis van het onderzoek naar de samenwerkingen in de projecten, formuleerde Trawant actiepunten om intensief te blijven inzetten op samenwerking met VAPH en GGZ. Zo zetten we met veel enthousiasme 2023 in, op weg naar een meer ideale wereld!