Lerende netwerken jeugdhulp-onderwijs

Een leerkracht schrijft op een schoolbord, we zien een studente met een gsm kijken.

Vanuit Opgroeien bouwen we bruggen met Onderwijs om schooluitval te voorkomen. Hiervoor deed Opgroeien op 26/5/2020 een oproep voor coördinatoren jeugdhulp – onderwijs. Het team van 6 regionale coördinatoren startte op 1/9/2020.

Hun opdracht?

Om de kansen voor kinderen en jongeren in hun schoolloopbaan te vergroten brengen de coördinatoren de inzichten en deskundigheid uit het beleidsdomein Welzijn binnen in het Vlaams onderwijs. Dit zowel voor het kleuter-, lager als secundair onderwijs. Dit initiatief is aanvullend op de bestaande werkingen binnen onderwijs en welzijn. In tandem met de coördinatoren Samen tegen Schooluitval (aangesteld vanuit de CLB’s i.o.v. het Departement Onderwijs en Vorming) krijgen regionale lerende netwerken vorm om dit te realiseren.

Graag stellen we de teams aan u voor. Aarzel niet contact op te nemen bij vragen, inbrengen van expertise en/of in te stappen in een regionaal lerend netwerk.

Regio

Coördinatoren lerende netwerken jeugdhulp-onderwijs

Coördinatoren samen tegen schooluitval

Brussel

Nele (neleanciaux@kans.brussels)

Eva (evatrogh@kans.brussels)

Vlaams-Brabant

Barbara (barbara.janssens@alba.be)

An (an.hessels@vclbleuven.be)

Antwerpen

Babs (bgoethals@arktos.be)

Els (Els.DUPON@provincieantwerpen.be)

Oost-Vlaanderen

Frederik (Frederik.declercq@vzwapart.be)

Oona en Sofie (sofie.baert@clboudenaarde.be;

oona.somers@vclbmeetjesland.be)

West-Vlaanderen

Ludo (ludo.lemahieu@cdvaura.be)

Annick (annick.steyt@samentegenschooluitval-wvl.be)

Limburg

Claudia (Claudia.geens@pietersimenon.be)

Nathalie Vanbergen (nathalie.vanbergen@vrijclblimburg.be)