Met Trawant op weg naar de ideale wereld: de reis gaat door

tekening van drie personen die neerzitten en aan het tekenen zijn

In september 2021 zette Trawant zijn schouders onder de ideale wereld. Doelstelling van het project is om jongeren in residentiële settings of pleegzorg meer continuïteit te bieden. 

Wat oorspronkelijk een project van twee jaar was, is nu met een extra jaar verlengd. In 2024 willen we doorgaan met het ontwikkelen en evalueren van onze initiatieven, en vooral ook kijken hoe we deze na 2024 kunnen voortzetten.

Wat houden de initiatieven van De Ideale Wereld Trawant in? 

We focussen op verschillende gebieden: het ontwikkelen van een gedeelde visie en taal, het betrekken van de context, het gebruik van tijdige en brede diagnostiek, samenwerking tussen jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg, dagbesteding en ademplekken (voorheen bekend als time-out). 

Enkele concrete voorbeelden:

  • We hebben een waaier vol inspiratie voor begeleiders ontwikkeld over werken met de context van onze kinderen en jongeren. In dit werkinstrument vind je ook een overzicht van relevante burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk.
  • In maart gaat ons adem-team van start. Hanne, An en Timo zullen samen met kinderen, jongeren, hun omgeving en residenties onderzoeken hoe we anders kunnen omgaan met time-out in Trawant. We streven naar meer creativiteit, preventiever gebruik van adempauzes en betere aansluiting bij de behoeften.
  • In de afgelopen periode zijn 27 teams uit verschillende voorzieningen binnen Trawant opgeleid in Attachment Based Care (ABC) voor Teams. Om deze kennis te verankeren en nieuwe medewerkers mee te nemen in onze visie, zullen er in 2024 binnen Trawant ABC-trainers worden opgeleid, die de visie over de verschillende voorzieningen heen kunnen uitdragen. Zo blijven we ook in de toekomst inzetten op deze visie.