Contact  |

Nieuwe richtlijnen voor voorzieningen en diensten Jeugdhulp

coronavirus cell onder de microscoop.

De eerdere richtlijnen (zie nieuwsbericht van 13 maart) zijn op sommige gebieden enigszins aangescherpt of bijgestuurd, na aftoetsing met artsen en virologen.

Volgende afspraken gelden vanaf nu aanvullend: 

Voor de private voorzieningen Jeugdhulp

  1. Bij de residentiële opvang van kinderen en jongeren in de private voorzieningen Jeugdhulp:
    • ​​​​​​​​​​​​​​Kinderen tot 12 jaar die symptomen van besmetting vertonen, worden zelf niet zo ziek en zijn zelf niet zo besmettelijk. Het is dus niet nodig hen in quarantaine te plaatsen. De gekende preventiemaatregelen zijn afdoende.
    • Kinderen vanaf 12 jaar die symptomen vertonen, zijn besmettelijker. Voor hen is het wel raadzaam om hen op hun kamer te houden, niet zozeer omdat ze zelf erg ziek worden, maar vooral om de verspreiding af te remmen en de medewerkers te beschermen.
  2. Er wordt nog altijd gestreefd naar maximale continuïteit van de dienstverlening. Dit betekent dat opnamestops niet worden geaccepteerd. Essentiële huisbezoeken blijven ook plaatsvinden en elke organisatie verkent via welke technische wegen (telefoon, Skype, Messenger …) de kinderen, jongeren en hun gezinnen ondersteund kunnen worden voor niet-essentiële zaken. Cliëntcontacten op de dienst blijven hiervoor ook een mogelijkheid

​​​​​​​Voor de ondersteuningscentra jeugdzorg, sociale diensten jeugdrechtbank en afdeling Continuïteit en toegang

Het is belangrijk dat de dienstverlening van de ondersteuningscentra jeugdzorg, sociale diensten jeugdrechtbank en afdeling Continuïteit en toegang (met o.a. de intersectorale toegangspoorten) gegarandeerd blijft, zodat alle kinderen, jongeren en gezinnen kunnen rekenen op de nodige ondersteuning. Cliëntcontacten, overlegmomenten, permanentie … blijven maximaal gewaarborgd en we zetten in op alternatieven (Skype, telefoon …) waar mogelijk. Essentiële huisbezoeken blijven doorgaan. Niet-essentiële huisbezoeken worden vervangen door alternatieven. Wel beschermen we risicogroepen – uit zorg voor hen – in beide richtingen. Er zijn dus geen rechtstreekse cliëntcontacten meer als een minderjarige, of een persoon die bij hem inwoont, behoort tot een risicogroep en ook een personeelslid die behoort tot een risicogroep heeft geen directe cliëntcontacten meer.

Voor de gemeenschapsinstellingen en het Vlaams detentiecentrum

De gemeenschapsinstellingen en het Vlaams detentiecentrum treffen maatregelen om enerzijds hun kernopdracht te blijven verzekeren, en anderzijds de jongeren en het personeel te beschermen. Daarom gelden volgende richtlijnen:

  • Jongeren die geplaatst zijn in een gemeenschapsinstelling, blijven binnen de voorziening en gaan niet meer op weekend. Voor jongeren die in aanmerking komen voor vervroegde uitstroom, wordt bekeken - samen met de jeugdrechter en de consulent - hoe deze kan worden gerealiseerd.
  • Alle mogelijkheden tot fysiek bezoek worden stopgezet, en voor elke jongere wordt een plan op maat uitgewerkt voor digitale contacten met zijn context.
  • Jongeren die symptomen hebben, worden gescheiden van de andere jongeren. Op elke campus worden de zieke jongeren ondergebracht in één leefgroep (ziekenboeg) zodat de leefgroepwerking voor de andere jongeren maximaal kan verzekerd blijven.  Voor leefgroepen waar zieke jongeren verblijven, bekijken we samen met onze arts welke beschermingsmaatregelen voor de jongeren nodig zijn en voorzien we het extra materiaal dat nodig is.

 Vragen? Neem contact op met corona@opgroeien.be.