Contact  |

Richtlijnen voorzieningen en diensten Jeugdhulp in verband met Corona

Bezoekruimte

De private voorzieningen en gemeenschapsinstellingen Jeugdhulp hebben specifieke richtlijnen uitgewerkt voor bezoekers, dit om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken.

Afspraken voor private voorzieningen Jeugdhulp

Lees de rondzendbrief en de aanvullende informatiebrief.

 

Afspraken voor gemeenschapsinstellingen

Bezoekmomenten contextfiguren en hulpverleners

Bezoek is een basisrecht van alle jongeren, dat we blijven organiseren. Uiteraard gelden hier dezelfde maatregelen m.b.t. preventie.  Zo wordt op elke campus bekeken wat mogelijk is: veel bezoek in de bezoekzaal beperken door te spreiden in tijd, beperken in tijd of in aantal.

Ook personen die behoren tot de risicogroep kunnen voorlopig niet op bezoek komen.  Ouders worden hierover geïnformeerd en wij bekijken wat er alternatief mogelijk is (bv. extra belmoment,…) 

Niet noodzakelijk bezoek door groepen, bv. studenten

Alle niet-noodzakelijke activiteiten worden voorlopig uitgesteld. Bijeenkomsten van meer dan 50 personen zijn sowieso uitgesloten.

Afspraken voor diensten Jeugdhulp

Het is belangrijk dat de dienstverlening van de ondersteuningscentra jeugdzorg, sociale diensten jeugdrechtbank en intersectorale toegangspoorten gegarandeerd blijft en dat alle kinderen, jongeren en gezinnen kunnen rekenen op de nodige ondersteuning. Huisbezoeken kunnen dus blijven plaatsvinden.

Let wel: we beschermen risicogroepen, uit zorg voor hen. Als een ouder of kind ziek is, of behoort tot een risicogroep, wordt het overleg of huisbezoek geannuleerd.