Oproep gedeelde verantwoordelijkheid en de 'ideale wereld'

Oproep gedeelde verantwoordelijkheid en de 'ideale wereld'

Om kinderen en jongeren met complexe problematieken in de residentiële jeugdhulp beter te ondersteunen, lanceert Opgroeien samen met Vlaams Minister van Welzijn Wouter Beke de projectoproep 'Gedeelde verantwoordelijkheid en de ideale wereld'. Het project wil expertise vanuit jeugdhulp, de sector voor personen met een handicap, de geestelijke gezondheidszorg en aanvullende partners aan elkaar knopen om zo een antwoord te bieden op geblokkeerde ontwikkelingstrajecten.

Wanneer kinderen of jongeren opgroeien in een verontrustende situatie hun thuiscontext moeten inruilen voor een verblijf in een voorziening, is dat een enorm ingrijpende gebeurtenis. Maar ook een verhuis van de ene naar de andere leefgroep zorgt voor extra breuken en verlieservaringen in het leven van een jongere. Bovendien vormen ze ook een risico voor de verdere ontwikkeling. Wanneer we vaststellen dat jongeren onvoldoende ontwikkelen, moeten we inzetten op een gedeelde zoektocht naar de gepaste zorg. Samen met de jongere en het netwerk kijken we hoe expertise aan elkaar geknoopt kan worden. Op die manier willen we doorverwijzingen zoveel mogelijk vermijden en ondersteuning op maat van de jongere organiseren op een vaste plek.

Om expertise aan elkaar te knopen lanceert Opgroeien samen met Vlaams Minister van Welzijn Wouter Beke de projectoproep 'Gedeelde verantwoordelijkheid en de ideale wereld'. Die projectoproep omvat drie gelijktijdige bewegingen:

  • Lerende netwerken 'gedeelde verantwoordelijkheid' in alle regio's: alle residentiële voorzieningen reflecteren over wat zij nodig hebben om de kinderen en jongeren die hun normale werking uitdagen, niet los te laten. De voorzieningen delen hun leerervaringen in lerend netwerken. Vanuit die netwerken kunnen we drempels onthullen, ontmijnen en samenwerking stimuleren.
  • De 'ideale wereld': In twee deelregio’s creëren we de 'ideale wereld’ voor een jeugdhulp die vertrekt van gedeelde verantwoordelijkheid voor alle kinderen en jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen verblijven. We zetten de inzichten vanuit de lerende netwerken daar dus onmiddellijk om in de praktijk. We situeren de ideale wereld op het niveau van een werkingsgebied van een samenwerkingsverband 1G1P. Er zijn dus 16 mogelijke regio’s om de ideale wereld uit te bouwen.
  • Administratieve vereenvoudiging: een werkgroep samengesteld uit de betrokken overheidsadministraties vangt uit de regio’s alle signalen op rond drempels die de samenwerking belemmeren en doet het nodige om administratief en intersectoraal regels weg te werken of bij te stellen om samenwerking te faciliteren

Katrien Verhegge, administrateur-generaal van Opgroeien: "Binnen jeugdhulp vinden we op dit moment onvoldoende antwoorden op de noden van jongeren met complexe hulpvragen. Daarom is het belangrijk dat we inzetten op samenwerking: over sectoren heen en vanuit de insteek de gepaste hulp te organiseren rondom de jongere. Op die manier willen we jongeren alle kansen geven om op te groeien op een stabiele en veilige plek." 

Wouter Beke, Vlaams Minister van Welzijn: “We hebben goed geluisterd naar de adviezen van kinderen en jongeren met complexe zorgvragen. Met deze oproep zetten we een traject in dat zal leiden tot duurzame veranderingen in het jeugdhulplandschap. Vanuit het Vlaamse relancecomité wordt de financiering voorzien om nu de nodige stappen te zetten. Om ook na de coronacrisis dit pad verder te effenen zorgt de Vlaamse Regering vanuit Vlaamse Veerkracht ook financiële randvoorwaarden voor dit project.”

We willen jongeren alle kansen geven om op te groeien op een stabiele en veilige plek

Meer informatie? Lees de begeleidende brief en de oproeptekst.
Nog vragen? Contacteer Opgroeien via idealewereld@opgroeien.be