Plantrekkers stelt nieuwe medewerkers voor

skaters

Benny Maes, plancoördinator atelierwerking

Sinds enkele maanden is Benny Maes aan de slag als plancoördinator van de atelierwerking binnen De Ideale Wereld regio Plantrekkers. Samen met de referentiepersonen uit verschillende voorzieningen en sectoren zoekt hij uit hoe jongeren, hun context en betrokken begeleiding de nodige ondersteuning te bieden.

  • De plancoördinator heeft een verbindende functie om met mekaar in dialoog te gaan.
  1. Dialoog tussen casusinbrenger, jongere, netwerk, leefgroep, consulent/verwijzer …
  2. Dialoog tussen de referentiepersonen uit verschillende voorzieningen om in te zetten op gemeenschappelijke taal, verruiming en het versterken van vertrouwen in het proces, zowel op casusniveau als in het project.

Vanuit het geloof dat we samen meer weten en samen versterkend werkt. Vertrekkende vanuit een open en nieuwsgierige houding die gebaseerd is op gelijkheid.

  • Om verbinding en contact mogelijk te maken bekijkt de plancoördinator op welke manier contacten met leefgroepen (jongeren en/of begeleiding) eruit kunnen zien. Men gaat in gesprek over ervaringen in die leefgroep en hoe nu al wordt omgegaan met uitdagingen. Daarnaast willen we een beeld geven van wat we met De Ideale Wereld trachten te doen.
  • Momenteel is de plancoördinator aan de slag met vragen vanuit enkele - in de proeffase van het project blijft het aantal trajecten bewust beperkt - leefgroepen. In contact met de jongere en de begeleiding wordt stilgestaan bij hun zorg, waarna verdere vraagverheldering volgt met familie, eigen netwerk, consulent … in de hoop dat dit bijdraagt aan meer duidelijkheid en beweging. Daarnaast kijken we met de ruimere groep referentiepersonen waar nieuwe mogelijkheden liggen.

In een volgende fase van het proces kunnen uit die nieuwe mogelijkheden engagementen van organisaties voortvloeien om een atelierwerking op maat van de jongere samen te stellen.

“Ik merk als plancoördinator dat we op verschillende niveaus worden uitgedaagd. Tegelijk voel ik de energie van vele enthousiaste referentiepersonen die als ambassadeur willen meewerken aan die ideale wereld. Er leeft vertrouwen en steun bij deze groep en het geloof dat we samen dat verschil kunnen maken. Het voelt goed om samen op weg te zijn.” - Benny Maes

Wil je meer informatie over atelierwerking of heb je interesse om aan te sluiten als referentiepersoon of uitdager die ons kritisch in vraag kan stellen en inspireren? Dan kan je contact opnemen met Benny via benny.maes@kinderhuis.net.

Lien Winderickx, afstemmingsregisseur zinplekken

Lien Winderickx is in het voorjaar aangesteld als afstemmingsregisseur zinplekken. Ze zet zich in om een samenwerkingsverband van bestaande en vernieuwende initiatieven binnen en buiten de jeugdhulp rond dagbesteding in kaart te brengen onder de noemer ‘zinplekken’.

Als brugfiguur gaat ze onderzoekend en verbindend te werk. Zo worden Limburgse initiatieven rond dagbesteding tijdens netwerkmomenten samengebracht om een organisatienetwerk van zinplekken op te zetten. Zinplekken waar kinderen en jongeren terecht kunnen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen en nood hebben aan een ‘ademplek’ waar ze tot rust en inspiratie kunnen komen. Verder brengt ze voor deze doelgroep de mogelijke behoeften en noden rond dagbesteding en ondersteuning in kaart met als doel hier met dit project gerichter op af te stemmen.

“Hiervoor bouw ik duurzame contacten uit met partners binnen jeugdhulp, welzijn en onderwijs en fungeer ik als aanspreekpunt voor deze partners. Ik ben bereikbaar voor ad hoc vragen van (residentiële) voorzieningen naar kortdurende en langdurige dagbesteding. In de proeffase gaan we onze ideeën kleinschalig uittesten en evalueren met een aantal jongeren in samenwerking met enkele organisaties in de Plantrekkers regio. In de ideale wereld leren we uit deze ervaringen en streven we ernaar de zinplekwerking en filosofie op termijn verder uit te rollen.” - Lien Winderickx

Hiervoor werkt ze ook nauw samen met de werkgroep onderwijs-welzijn.

  • Heb je ervaring met een initiatief voor dagbesteding, time-out … - kortom een zinplek voor kinderen en jongeren die zeker in het overzicht opgenomen moet worden?
  • Zit je met vragen rond ons Zinplekkenproject of ideeën om in de proeffase mee aan de slag te gaan?

Dan kan je Lien bereiken via lien.winderickx@kinderhuis.net