Reconversie in de jeugdhulp

vrouw met kindje trekken gekke snoet naar elkaar

De rondzendbrief ‘Reconversie in de jeugdhulp’ geeft organisaties tijd tot 9 september 2022 om voorstellen te doen rond reconversie van hun dienstverlening, om via sociaal ondernemerschap in een gedeelde verantwoordelijkheid kwaliteitsvolle zorg op maat te organiseren.

Jeugdhulp bevindt zich op een scharniermoment: met de voorstelling van ‘Vroeg en Nabij’ lanceerde Vlaams minister Wouter Beke een ambitieus plan om hulp zo vroeg mogelijk én dichter bij de gezinnen in te zetten. De oproep tot reconversie is een belangrijke tussenstap. Daarmee kunnen organisaties hun aanbod heroriënteren op deze ingeslagen weg: jeugdhulp ‘zo thuis mogelijk’ organiseren, uitgaande van samenwerking tussen organisaties, gebaseerd op collectieve noden en vertrekkend vanuit expertises. Dat vraagt ook aandacht voor de impact en de effecten op de omgeving en het betrekken van gebruikers en medewerkers.

Opgroeien zet een ondersteuningstraject op voor de organisaties die willen deelnemen. Dat traject staat in het teken van faciliteren, samen op zoek gaan en co-creëren. Na een eerste reeks van digitale informatie- en inspiratiesessies in februari, waar in totaal een 300-tal deelnemers op aansloten en waar al verschillende inspirerende ideeën zijn uitgewisseld, is er binnenkort een tweede reeks van sessies:

  • organisaties uit West- en Oost-Vlaanderen: 29 maart 2022, 9u30 – 13u30 (incl. broodjeslunch), Opgroeien, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel (wandelafstand van station Brussel-Zuid)
  • organisaties uit Antwerpen: 31 maart 2022, 12u30 – 16u30 (start met broodjeslunch), Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel (wandelafstand van station Brussel-Noord)
  • organisaties uit Limburg, Vlaams-Brabant en Brussel: 01 april 2022, 9u30 – 13u30 (incl. broodjeslunch), Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel (wandelafstand van station Brussel-Noord)

Interesse? Schrijf je meteen in.

De sessies staan in het teken van het verbinden van ideeën en organisaties, om vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning te organiseren als antwoord op collectief aangevoelde noden. Vooraf kunnen ideeën worden ingediend via de fiche, bij voorkeur vóór 15 maart.

Meer weten? Neem een kijkje op de webpagina reconversie.

Vragen en ideeën? Stuur een e-mail naar reconversie@opgroeien.be.