Richtlijnen voorzieningen Jeugdhulp n.a.v. toename besmettingen COVID-19

COVID-19 cellen

Momenteel is er een heropflakkering van de COVID-19-epidemie vastgesteld. Gelukkig zijn er vandaag meer kennis en materiaal om deze situatie tegemoet te zien dan in het begin van de crisis.

Niettemin is het belangrijk om duidelijkheid te brengen in wat verwacht wordt van onder meer de jeugdhulpvoorzieningen. Voorlopig is er geen terugkeer naar algemene strenge restricties op het zorgaanbod. Doordat er nu meer beschermingsmateriaal is, blijft het de ambitie om de hulp- en dienstverlening maximaal op peil te houden. Toch is het niet uitgesloten dat er, zeker wanneer er in jouw buurt of gemeente meerdere nieuwe infecties gedetecteerd worden, bijkomende maatregelen moeten worden genomen. Die maatregelen zullen echter maatwerk vereisen, aangepast aan een analyse van de lokale situatie en het risiconiveau. Binnen de Nationale Veiligheidsraad is daarom beslist om een grotere rol toe te kennen aan de lokale besturen.

Meer weten? Lees de volledige brief aan de jeugdhulpvoorzieningen.