Terugblik netwerkforum 'CO-ncept Jeugdhulp'

blij meisje

Op dinsdag 4 oktober 2022 vond het netwerkforum van ‘CO-ncept Jeugdhulp’ plaats. In totaal waren meer dan 90 enthousiastelingen uit verschillende sectoren aanwezig om hun mening, idee of feedback te geven over de 5 bouwstenen.

  • De eerste bouwsteen is het ‘help-me team’. Dit (intersectoraal) netwerkteam biedt een tussenkomst bij moeilijke casussen of vastgelopen trajecten. Via een up-to-date, breed en betrokken expertise willen ze vragen behandelen. Dit om te vermijden dat jongeren tijd verliezen door vele wissels en heropstarten van nieuwe begeleidingstrajecten die niet afgestemd zijn op elkaar. Het is een ploeg betrokken ambassadeurs uit verschillende sectoren.
  • De tweede bouwsteen is de ‘catalogus’. Dit wordt een snelle, dynamische en toegankelijke oplijsting van mogelijke contacten, engagementen en methodieken die geraadpleegd/geconsulteerd kunnen worden om tot een mogelijk aanbod te komen. Het toont de actieve engagementen van organisaties en staat in functie van een snelle opstart.
  • Met ‘buddy’s’ als derde bouwsteen willen we betekenisvolle personen uit het persoonlijke of professionele netwerk van de kinderen, jongeren en hun ouders inschakelen als evenwaardige partners, om een rol te spelen in de ondersteuning. In functie van continuïteit spelen buddy’s een belangrijke rol. Deze buddy’s willen we ondersteunen via vorming, coaching en intervisie. Zij zullen ook inspraak hebben bij het opmaken van het plan, of vloeien hieruit voort.
  • Om het plan uit te werken is een vierde bouwsteen nodig: de ‘planmakers’. Deze poule zal de verwachtingen en de gewenste veranderingen op alle levensdomeinen (via rechtstreekse contacten) met kind / jongere, context en andere betrokken in kaart brengen. Het gaat ook om een procesbegeleider en ondersteuner om over deze verwachtingen tot een (maximale) consensus (gedeeld actieplan) te komen. We willen passende jeugdhulp zien als een recht voor jongeren en het resultaat van een vraaggestuurd proces, waarbij we ernaar streven het eigenaarschap maximaal bij het kind / de jongere en zijn netwerk te leggen.
  • Als laatste bouwsteen hebben we ‘diagnostiek’. Vanuit het uitgangspunt ‘eerst begrijpen, vooraleer in te grijpen’ willen we aangeven dat er nood is aan geïntegreerde beeldvorming. Dit is noodzakelijk om te kunnen overgaan tot het maken van een plan in functie van het deblokkeren van een traject. Deze diagnostiek/beeldvorming willen we verkrijgen door de dienst naar het kind / de jongere of de context te laten gaan. Daarnaast zal er in bepaalde trajecten ook nood zijn aan diagnostiek aangeleverd door experten.

Vanuit CO-ncept Jeugdhulp willen we iedereen danken voor hun deelname aan het netwerkforum. Wij gaan verder aan de slag met jullie input.