Terugblik op webinar over fixatie en afzondering in de jeugdhulp

handen tegen luchtfoto

Op 27 april organiseerden VAPH, Opgroeien, Departement WVG, Zorg en Gezondheid en Steunpunt Welzijn Volksgezondheid en Gezin een webinar over de intersectorale richtlijn voor de preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de brede residentiële jeugdhulp. Aan het woord kwamen:

  • Peter Casteur, Opgroeien over de beleidscontext en het kader voor de richtlijn
  • dr. Kathleen De Cuyper en prof. dr. Tim Opgenhaffen over de ontwikkeling en inhoud van de richtlijn
  • Jos Theunis, VAPH – over een voorstel van meerjarig implementatieproces en opstart van dialoog
  • Minister Beke sloot af

Achtergrond

Het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in de hulp- en zorgverlening aan kinderen en jongeren blijft een grote maatschappelijke bekommernis. Het heeft een sterke impact op de levenskwaliteit en houdt risico’s in voor de kinderen, jongeren én betrokken medewerkers. De laatste jaren zijn heel wat (beleids)initiatieven ontwikkeld rond de preventie van vrijheidsbeperkende maatregelen in de brede jeugdhulp. Tegelijk is er meer aandacht voor een participatief en ontwikkelingsgericht woon-, leef, en werkklimaat in residentiële voorzieningen. Maar een duidelijk intersectoraal kader ontbreekt. Daarom ontwikkelde SWVG – in opdracht van de Vlaamse overheid - een intersectorale richtlijn voor de preventie en toepassing van afzondering en fixatie in de residentiële jeugdhulp. Naast de inbreng vanuit verschillende wetenschappelijke invalshoeken - mensen- en kinderrechten, (ortho)pedagogie, klinische psychologie, verpleegkunde werden ook professionelen, en jongeren en ouders met ervaringskennis betrokken.

Richtlijn

Het resultaat is een richtlijn voor:

  • de residentiële voorzieningen uit de (forensische) jeugdhulp inclusief gemeenschapsinstellingen,
  • de zorg voor kinderen en jongeren met een handicap in multifunctionele centra,
  • de internaten met permanente openstelling,
  • de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren.

Meer weten?

Vragen? Neem contact op met jole.louwagie@vlaanderen.be.